Certifikace | UNIS-N
 

Certifikace

Získali jsme značku "Česká kvalita NÁBYTEK" pro službu "Zakázková výroba nábytku"

ceska-kvalita-cz-2.jpg

ceska-kvalita-en.jpg

Jsme držitelem osvědčení k užívání ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK

cesky-vyrobek-2017.jpg

cesky-vyrobek-2016.jpg

Jsme členem Asociace českých nábytkářů

acn-2020.jpg

acn-2019.jpg

acn-2017.jpg

img-160105081414-001.jpg

acn-2015.jpg

acn-2014.jpg

acn-2013.jpg

001.jpg
acn-2011.jpg

certifikat-2.jpg

acn1.jpg

certifikat-2008-acn.jpg

Asociace českých nábytkářů

Veškeré informace o Asociaci českých nábytkářů jsou k vidění na této adrese:

http://www.czechfurniture.com/

Jsme členem sdružení EKO-KOM

EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů (soubor ke stažení; 399 kB, doc). Tuto činnost vykonává na základě rozhodnutí o autorizaci (soubor ke stažení; 114 kB, jpg), které společnosti EKO-KOM, a.s. udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002 a na základě rozhodnutí o prodloužení autorizace (soubor ke stažení; 118 kB, pdf) ze dne 29. března 2005, které nabylo právní moci 21. dubna 2005. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění výše uvedených povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.

Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě tohoto smluvního vztahu shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichž výše je závislá na výši vykazované produkce obalů.

Na straně druhé společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Tyto subjekty mají poté povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu.

ZELENÝ BOD

Jsme členem sdružení EKO-KOM

Osvědčení o ochranné známce

Osvědčení o ochranné známce

Osvědčení o ochranné známce