Dřevo jako ukazatel zdravého prostředí | UNIS-N
 

Dřevo jako ukazatel zdravého prostředí

Dřevo jako ukazatel zdravého prostředí

Změny ve struktuře dřevěného nábytku nám mohou napovědět o nežádoucích změnách v prostředí naší domácnosti. Předejděte případnému poškození dřevěného nábytku udržením správné vlhkosti v místnosti. Nábytek vám pak bude sloužit desítky let bez jakékoliv vady.

 

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které se lidstvo naučilo využívat ve svůj prospěch. Tato surovina ve využívá zejména k výrobě hudebních nástrojů, nábytku, lodí, papíru a celulózy a slouží jako stavební materiál i palivo. Dřevo je přírodním ekologickým materiálem, které je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje. V mnoha případech může nahradit neekologické plasty a tím přispívá k ochraně životního prostředí.

Jak vlastně dřevo vzniká?

Dřevo je produkováno speciálním dělivým pletivem - kambiem. V našich klimatických podmínkách pracuje kambium periodicky, tzn. že můžeme v dřevu pozorovat na příčném řezu letokruhy, které slouží dřevinám k vedení vody a roztoků. Jejich činnost s lety nahradí letokruhy nové, přičemž ty starší se tmavě zbarvují.

stromy  stormy-2

Ukazatel zdravého prostředí

Dřevo je vysoce porézní materiál schopný přijímat a poté vydávat poměrně velké množství vlhkosti z okolního prostředí. Není tedy divu, že dřevo může mít pozitivní vliv na mikroklima v interiéru. Jeden centimetr krychlový dřeva může při teplotě 20° C absorbovat a uvolňovat 25 mg vody při změně své vlhkosti od 7 do 13 %. Dřevo se tak stává do jisté míry regulátorem kolísavého stavu vlhkosti v interiéru.

Zvětšování spár, tvarové změny nebo dokonce praskliny signalizují, že v místnosti není příznivé klima pro nábytek, tím pádem ani pro člověka. Tyto změny může vyvolat jak suché tak i přespříliš vlhké prostředí. Dřevěný nábytek může být tedy spolehlivým ukazatelem zdravého prostředí ve kterém žijeme a pozorování případných změn nám napovídá, že není v naší domácnosti něco v pořádku.

 

UNIS-N  

rss

další články